Optymalizacja stron dla wyszukiwarek – SEO


 


Czym jest optymalizacja dla wyszukiwarek (SEO)?
Skrót SEO pochodzi z angielskiego Search Engine Optimisation i oznacza optymalizację dla wyszukiwarek. Wyszukiwarki Google czy Bing używają algorytmów, które określają adekwatność strony w stosunku do szukanego wyrazu. Jeśli np. chcesz znaleźć słowa: „pozycjonowanie stron“, wyszukiwarka znajdzie w swojej bazie danych wszystkie strony, gdzie pojawi się ten zwrot i podda szczegółowej analizie. Następnie witryny posiadające największą wartość pokaże jako pierwsze, a te z niższą wartością – pod nimi.
 
Kryteria i postępowanie, na podstawie których poszczególne wyszukiwarki oceniają strony, są bardzo skomplikowane i różnią się w zależności od wyszukiwarki. Google, na przykład, używa kilkudziesięciu takich kryteriów oraz na bieżąco zmienia i udoskonala sposoby oceniania. Jeśli znasz te kryteria, możesz w taki sposób poprawić swoje strony www, aby się jak najlepiej „rozumiały“ z wyszukiwarkami. Wyszukiwarki je potem ocenią jako wysoce adekwatne i pokażą na pierwszej stronie. I to jest właśnie istotą optymalizacji dla wyszukiwarek.
 
Wyszukiwarki nieustająco udoskonalają swoje algorytmy, zmieniają kryteria, a co za tym idzie – porządkują wyniki aż kilka razy do roku. Niezbędne jest więc stałe kontrolowanie i poprawianie własnych stron. Skuteczna optymalizacja stron dla wyszukiwarek to długotrwały proces, który jednak bardzo się opłaca, gdyż niesie za sobą liczne odwiedziny witryny, czyli wielu nowych klientów.